Caroline - 35 jaar

Met dank die buiten woorden gaat.... voor het in Nederland aanbieden van deze diagnostische techniek; het staande houden van dit vriendelijke centrum; jullie brede en open-minded kennis, zodat vele kennispoorten en -ogen open gaan; jullie vriendelijke toon tijdens het werk; jullie focus op antwoorden die ik kan toetsen aan diagnostische en empirisch verkregen informatie; de rust en kalmte die daaruit voortkomen; jullie vermogen, ondanks het geploeter voor deze nieuwe wegen, een warme vrouw te blijven wat mij gehele welbevinden enorm goed gedaan heeft.

Jullie zijn toppers en ik ben enorm trots op jullie manier van werken. Ik span mij sindsdien in voor jullie naamsbekendheid.

Heb het goed!


«   »