Home » Artikelen

Artikel

 

Tot CZ (UZOVI 9664) behoren de ziektekostenverzekeraars: OWM Centrale Zorgverzekeraars groep Zorgverzekeraar UA KvK 41095222 OWM Centrale Zorgverzekeraars groep Aanvullende Verzekering Zorgverzekeraar UA KvK 18028752 te Tilburg Centrale Ziektekostenverzekering NZV NV te Tilburg KvK 27118912 OHRA Zorgverzekeringen NV te Tilburg KvK 27093766 OHRA Ziektekostenverzekeringen NV te Tilburg KvK 09067645

Ringbaan West 236

Postbus 5130

5004 EC TILBURG

Brief als antwoord op vraag of overwogen kan worden de thermografie te vergoeden.

 

 

 

:

 

 

 

MAMMA HEALTH T.a.v. mevrouw Verhagen

Johan van Oldenbarneveltlaan 2

2582 NN DEN HAAG

 

Tot CZ (UZOVI 9664) behoren de ziektekostenverzekeraars: OWM Centrale Zorgverzekeraars groep Zorgverzekeraar UA KvK 41095222 OWM Centrale Zorgverzekeraars groep Aanvullende Verzekering Zorgverzekeraar UA KvK 18028752 te Tilburg Centrale Ziektekostenverzekering NZV NV te Tilburg KvK 27118912 OHRA Zorgverzekeringen NV te Tilburg KvK 27093766 OHRA Ziektekostenverzekeringen NV te Tilburg KvK 09067645

Ringbaan West 236

Postbus 5130

 

Geachte mevrouw Verhagen,

Naar aanleiding van uw brief dd. 25 juli jl. kan ik u het volgende berichten.

De onderzoeksmethode van de borsten middels thermografie behoort niet tot de medisch specialistische zorg die is opgenomen in het basispakket en komt derhalve niet voor vergoeding in aanmerking op grond van de zorgverzekeringswet.

CZ houdt uit doelmatigheidsoogpunt vast aan de reguliere screening middels het landelijke bevolkingsonderzoek en ziet verder geen argumenten om deze preventieve screening te gaan vergoeden (geheel of gedeeltelijk) vanuit het basispakket zorgverzekering of vanuit een aanvullende verzekering.

Derhalve maken we dan ook geen gebruik van uw uitnodiging om hier verder over in gesprek te gaan. Vertrouwend u voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groeten,

M.J.F. Pijnenburg Manager Medisch Specialistische Zorg

 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!