Artikelen en Media

Brief van CZ (Zorgverzekeraar) als antwoord op vraag of overwogen kan worden de thermografie te vergoeden.

 

Geachte mevrouw Verhagen,

Naar aanleiding van uw brief dd. 25 juli jl. kan ik u het volgende berichten.

De onderzoeksmethode van de borsten middels thermografie behoort niet tot de medisch specialistische zorg die is opgenomen in het basispakket en komt derhalve niet voor vergoeding in aanmerking op grond van de zorgverzekeringswet.

CZ houdt uit doelmatigheidsoogpunt vast aan de reguliere screening middels het landelijke bevolkingsonderzoek en ziet verder geen argumenten om deze preventieve screening te gaan vergoeden (geheel of gedeeltelijk) vanuit het basispakket zorgverzekering of vanuit een aanvullende verzekering.

Derhalve maken we dan ook geen gebruik van uw uitnodiging om hier verder over in gesprek te gaan. Vertrouwend u voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groeten,

M.J.F. Pijnenburg Manager Medisch Specialistische Zorg

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!